Escuchar

Sr. Joan F. Oliver Garcia

Contenido en el idioma por defecto
joan f

Professor Associat

Derecho del Trabajo y de la Seguridad

joan.oliver@uib.es

Despatx DA-223

Tfn: 675-998320

Formació acadèmica

  • Llicenciat en dret 1990-1995 Universitat de les Illes Balears
  • Màster salut Laboral 2000-2001 Universitat de les Illes Balears
  • Expert Universitari en Plans d’Igualtat i Conciliació (2009-2010) Universitat Illes Balears

Trajectòria docent

  • Ha impartit docència des del curs 2001-2002 en diferents estudis: Llicenciatura de Dret, Turisme, Direcció y Administració d’Empreses i Treball Social i des de l’any 2009-2010 imparteix l’assignatura de Dret, Desenvolupament i Benestar Social al Grau de Treball Social.
  • També es docent del Màster en Salut Laboral des de l’any 2001. Ha impartit docència en el curs d’Experto Universitario en Enfermedades Profesionales, com a responsable dels mòduls “Condiciones de trabajo” i “Derecho del Trabajo”
  • És autor de material didàctic del Màster en Gestión Integral, en relació al mòdul 5 Gestión de la seguridad y salud laboral.